Образец искового заявления о взыскании алиментов на мужа, с которым проживает ребенок

В данной статье находится образец искового заявления о взыскании алиментов на мужа, с которым проживает ребенок в 2023 году. На примере показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) или в твердой денежной сумме.

Исковое заявление предъявляется в суд мужем, с которым проживает ребенок, вне зависимости от того, был ли расторгнут брак между соторонами или нет.

Образец искового заявления о взыскании алиментов на мужа, с которым проживает ребенок

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів на утримання чоловіка з яким проживає дитина

_______ року я, ПІБ, зареєстрував шлюб з відповідачем – ПІБ, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу серії ____ № ________ від ___________ року, виданого __________ відділом реєстрації актів цивільного стану ___________ міського управління юстиції, про що в книзі реєстрації актів про укладення шлюбу ______ року було зроблено запис № _____.

Від шлюбу ми маємо малолітню дитину – ПІБ, ______ р.н. (свідоцтво про народження), яка проживає разом зі мною (довідка з місця проживання).

______ року шлюб між мною та відповідачем був розірваний, що підтверджується рішенням _____ суду від ______ року.

Если брак официально не расторгнут, но вы фактически не проживаете с ответчиком, то об этом указываете:

«Шлюб між мною та відповідачем не розірваний, але фактично ми як чоловік та жінка не проживаємо, не ведемо сумісного господарства, не підтримуємо нормальні шлюбні відносини, тобто не реалізуємо належні нам права та обов’язки подружжя, передбачені Сімейним Кодексом України».

Відповідно до ч. 1 ст. 86 СК України: «Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини — матері дитини до досягнення дитиною трьох років».

Відповідно до ч. 3 ст. 86 СК України: «Право на утримання чоловік, з яким проживає дитина, має незалежно від того, чи він працює, та незалежно від його матеріального становища, за умови, що дружина може надавати матеріальну допомогу.»

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 77 СК України, за рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя, як правило, у грошовій формі.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст. 80 СК України, аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого подружжя з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

У зв’язку з тим, що відповідач офіційно працює – (вказуєте де саме працює), має постійний дохід, тому я вважаю, що відповідач має можливість надавати мені матеріальну допомогу.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 77, 79, 80, 84 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

  1. Стягнути з відповідача – ПІБ, _________ року народження на користь ПІБ, _________ року народження, аліменти на утримання чоловіка з яким проживає дитина, у розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), починаючи з моменту подачі даної позовної заяви до досягнення дитиною трьох років, тобто до _______ р.

Додатки:

  1. Позовна заява та її копія – 2 екз.
  2. Копії паспорту – 2 екз.
  3. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
  4. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
  5. Довідка з місця проживання та її копія – 2 екз.
  6. Копії рішення суду (про розлучення) – 2 екз.

Необходимо помнить, что все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

  • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
  • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________ р.                               __(підпис)__ ПІБ

Поделиться этой статьей с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.