Образец искового заявления о взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение

В данной статье вы найдете образец искового заявления о взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение в 2022 году. На примере показано взыскание алиментов после 18 лет в части от заработка (дохода) или в твердой денежной сумме.

Исковое заявление может быть подано непосредственно ребенком или тем из родителей, с которым он проживает. Но, как правило, мы советуем обращаться родителю, в интересах ребенка, дабы не усугубить отношения между вторым родителем и ребенком.

Образец искового заявления на взыскание алиментов после 18 лет

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання

Батьком мого сина – ПІБ, ______року народження, є відповідач по справі – ПІБ, що підтверджується свідоцтвом про народження серії ____ № _____ від _____ р., виданого _________ РАЦС.

На теперішній час мій син вже повнолітній, проживає разом зі мною за адресою: _________________ (довідка з місця проживання),  та знаходиться на моєму забезпеченні.

Починаючи з _______ року мій син навчається на денному відділенні _____________ (назва вузу), що підтверджується довідкою з місця навчання № _____ від _______ р., і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги.

Здесь также можно указать:

 • получает ли ребенок стипендию или учится на платной основе, прикрепив необходимые справки с места учебы.
 • какие имеются расходы, связанные с обучением (покупка книг, канцелярских принадлежностей и др.).

У відповідності з ч. 1 ст. 199 Сімейного кодексу України: «Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу».

Відповідач має можливість надавати матеріальну допомогу на утримання нашого сина в період його навчання, оскільки відповідач працює та має постійний дохід.

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Згідно до ст. 200 Сімейного кодексу України: «Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього Кодексу».

Оскільки відповідач працює та має постійний дохід, то я вважаю, що аліменти повинні виплачуватися з доходу у розмірі ¼ частини.

У відповідності до п. 3 ст. 199 Сімейного кодексу України: «Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання».

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 182, 199, 200 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

 1. Стягувати з відповідача – ПІБ, _________ року народження, на мою користь — ПІБ, _________ року народження, аліменти на утримання повнолітнього сина, який продовжує навчання — ПІБ, _________ року народження, у розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), починаючи з моменту подачі даної позовної заяви до закінчення сином навчання, але не більше як до досягнення ним 23 років.

Додатки:

 1. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 2. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 3. Копії паспортів – 2 екз.
 4. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 5. Довідка з місця навчання та її копія — 2 екз.
 6. Копія позовної заяви

Необходимо помнить, что все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2022 р.                               __(підпис)__ ПІБ

Поделиться этой статьей с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.