Образец искового заявления об уменьшении алиментов на ребенка

В данной статье находится образец искового заявления об уменьшении алиментов на ребенка в 2022 году. На примере показано то, как можно уменьшить алименты в судебном порядке учитывая факт изменения материального положения плательщика алиментов (ухудшения здоровья или материального положения). Более детально о порядке изменения размера алиментов на ребенка вы можете узнать из статьи.

Исковое заявление предъявляется в суд плательщиком алиментов.

Образец искового заявления об уменьшении алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження,
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження,
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про зменшення розміру аліментів

За рішенням ________ суду від _______ року з мене — ПІБ утримуються аліменти на користь відповідача — ПІБ на утримання дитини _______________________ (ім’я, число, місяць, рік народження дитини) в розмірі ________ частки з усіх видів заробітку.

Відповідно до ст. 192 СК України: «Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом».

Вважаю, що визначений за вищезгаданим рішенням суду розмір аліментів підлягає зменшенню в порядку ст. 192 Сімейного кодексу України з наступних підстав:

  1. Рішенням _____________ суду від _____ року у справі за позовом ____ до мене ПІБ про стягнення аліментів на утримання дитини на мене покладено обов’язок виплачувати аліменти на утримання другої моєї дитини (дітей) ПІБ, у розмірі __________ частини мого заробітку (доходу), що значно змінило мій матеріальний стан.
  2. (зазначити інші обставини, наприклад, зміна матеріального або сімейного стану, погіршення здоров’я позивача).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 192 СК України, ст.ст. 174, 175, 177 ЦПК України, —

ПРОШУ:

  1. Зменшити розмір аліментів, утримуваних з мене — ПІБ за рішенням _____ суду від _______ року у справі за позовом ПІБ до мене ПІБ про стягнення аліментів на утримання дитини ПІБ, з 1/4 до 1/6 частки з усіх видів заробітку.

Додатки:

  1. Позовна заява та її копія – 2 екз.
  2. Квитанція про сплату судового збору та її копія — 2 екз.
  3. Копії паспорту – 2 екз.
  4. Копії рішення суду – 2 екз.
  5. Інші докази, які свідчать про зміну матеріального або сімейного стану платника аліментів

Необходимо помнить, что все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

  • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
  • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2022 р.                               __(підпис)__ ПІБ

Поделиться этой статьей с друзьями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.