Образец искового заявления о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка в 2022 году. В данном примере показан порядок взыскания возникших дополнительных расходов на ребенка.

Пример искового заявления о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення додаткових витрат на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____.

Від браку ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Ст. 51 Конституції України, якій кореспондує ч.1 ст.180 СК України, встановлено, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. У відповідності зі ст. 141 СК України мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, а «розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини».

Статтею 185 СК України встановлено, що той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

Згідно довідки (договору) ________ (вказуємо які саме додаткові витрати ви сплачуєте на дитину, наприклад — витрати на лікування, навчання по розвитку здібностей дитини).

У відповідності з п.18 Постанови Пленуму Верховного суду України № 3 від 15.05.2006 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» у випадках стягнення додаткових витрат мова йде про фактично зазнані або передбачувані витрати, тому їх необхідно визначати у твердій грошовій сумі.

На день подання позовної заяви фактично зазначені додаткові витрати на дитину складають ______ грн. Ці витрати підтверджуються квитанціями, які додані до позовної заяви.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 141, 180, 185 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, —

ПРОШУ:

 1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, додаткові витрати на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі ____ грн.

Додатки:

 1. Квитанція про сплату судового збору та її копія — 2 екз.
 2. Копії паспорту – 2 екз.
 3. Копії довідки при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 4. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
 5. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 6. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 7. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
 8. Копії документів, які підтверджують додаткові витрати — 2 екз.
 9. Копія позовної заяви

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2022 р.       __(підпис)__ ПІБ

Поделиться этой статьей с друзьями

4 комментария

 • Подскажите, пожалуйста, посещение ребёнка садика относится к дополнительным расходам?

 • Здравствуйте, подскажите судовой сбор этого искового заявления сколько грн составляет?

 • Здравствуйте. При подаче иска о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка судебный сбор не оплачивается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.