Образец заявления о вызове свидетелей

Одним из способом доказать тот или иной факт в процессе судебного разбирательства является вызов свидетелей, которые вызываются в суд путем подачи соответствующего заявления.

Заявление о вызове свидетелей необходимо подать до (через канцелярию суда) или во время подготовительного судебного заседания, а если дело рассматривается в порядке упрощенного искового производства — до начала первого судебного заседания по делу.

Ниже представлен пример такого заявления.

Образец заявления о вызове свидетелей

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________
судді___________________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження,
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження,
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
засоби зв’язку.

Справа № ____________

Заява
про виклик свідків

В провадженні __________ суду знаходиться цивільна справа № _________ за позовом ПІБ (позивача) до ПІБ (відповідача) про _____ (назва позовної заяви, наприклад про стягнення аліментів на утримання дитини).

У відповідності до ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Як передбачено ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи (ст. 69 ЦПК України). Показання свідка – це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи (ст. 90 ЦПК України).

Таким чином, належними та допустимими доказами, які можуть підтвердити обставини — ______________ (які саме обставини можуть підтвердити свідки, наприклад факт проживання відповідача окремо від дитини) – є покази осіб, які постійно проживають по сусідству (в одному будинку) із Позивачем та можуть бути допитані як свідки під час розгляду цивільної справи.

На підставі вишевикладеного та керуючись ст.ст. 12, 69, 81, 90, 91 ЦПК України, —

ПРОШУ:

Викликати у судове засідання свідків:

  • ПІБ, місце проживання: м. ________, вул. __________, буд. ____, кв. ____
  • ПІБ, місце проживання: м. ________, вул. __________, буд. ____, кв. ____
  • ПІБ, місце проживання: м. ________, вул. __________, буд. ____, кв. ____

«____»______________2022 р.                               __(підпис)__ ПІБ

Поделиться этой статьей с друзьями

2 комментария

  • Здравствуйте.Напишите пожалуйста как правильно составить акт опроса соседей о совместном проживании «таких то таких то»

  • Здравствуйте. Составляется в произвольной форме: Акт, мы нижеподписавшиеся, ФИО, адреса, составили настоящий акт о том, что … (указываете о чем акт)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.